Riebedebie verlaagt mee de drempel voor daguitstapjes

Een stijgend aantal Vlamingen heeft financiële hulp nodig voor vakantie. Onder het motto ‘Iedereen Verdient Vakantie’ werkt Riebedebie nauw samen met het Steunpunt Vakantieparticipatie om vakantie mogelijk te maken voor mensen die een (financiële) drempel ervaren. Vorig jaar kon het Steunpunt maar liefst 157.018 Vlamingen bereiken, een hoogtepunt tot nog toe. Vooral het aantal Vlamingen dat dankzij het Steunpunt en Riebedebie een daguitstap kon ondernemen, nam toe. Maar liefst 134.488 mensen genoten in 2017 van een daguitstap aan verlaagd tarief in Vlaanderen, mede dankzij de inspanningen van onze attracties en musea.

 

Dit artikel verscheen vorige week nog in De Standaard:

Het toerisme boomt, maar er zijn vandaag nog steeds meer dan één miljoen Vlamingen die zich geen korte vakantie kunnen veroorloven. In 2016 konden 1,24 miljoen Vlamingen geen uitstap ondernemen, zo blijkt uit cijfers van minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA), opgevraagd door Groen.

Om deze Vlamingen tegemoet te komen, werd in 2001 het Steunpunt Vakantieparticipatie opgericht. Het Steunpunt ondersteunt mensen in armoede, met een zorgnood of beperking om een daguitstap of meerdaagse vakanties te ondernemen. Het werkt samen met een vijfhonderdtal aanbieders en onderhandelt met logies, attracties en gemeenten voor interessante tarieven voor deze doelgroep.

Het Steunpunt bereikt ook steeds meer mensen. ‘Uit cijfers die we bij minister van Toerisme Ben Weyts opvroegen, blijkt dat het Steunpunt sterk werk levert. Vorig jaar kon het Steunpunt 157.018 Vlamingen bereiken, een hoogtepunt tot nog toe. Vooral het aantal Vlamingen dat door het Steunpunt een daguitstap kon ondernemen, nam toe’, zegt Groen-parlementslid An Moerenhout.

Terwijl in 2015 1,19 miljoen Vlamingen geen uitstap konden ondernemen, nam dat aantal in 2016 toe tot 1,24 miljoen Vlamingen, ongeveer één op de vijf Vlamingen.

‘De armoede in Vlaanderen is ongekend hoog. Met Groen vragen we aan de regering om een doeltreffend beleid te voeren om de armoede aan te pakken. De Vlaamse regering heeft daar de hefbomen voor in handen, zoals de kinderbijslag of werk maken van betaalbaar wonen, maar laat dat tot nog toe na. Daarnaast pleiten we er ook voor dat er meer middelen worden geïnvesteerd in het Steunpunt Vakantieparticipatie, zodat het nog meer kwetsbare mensen kan bereiken’, aldus Moerenhout.

Tienrittenkaart

Het Steunpunt biedt mensen in armoede ook een tienrittenkaart van vervoersmaatschappij De Lijn aan, en ook daar wordt steeds meer beroep op gedaan. Terwijl er in 2011 4.127 mensen in armoede beroep deden op het aanbod, steeg dit aantal tot 5.933 in 2016 en tot 7.171 in 2017, zo blijkt uit cijfers die Moerenhout heeft opgevraagd aan minister Weyts.

‘Het transport is vaak een zware kostprijs voor een uitstap voor mensen in armoede’, benadrukt Moerenhout.

Dit artikel verscheen in De Standaard -

04/08/2018 om 10:36 door edm