Witte ooievaars maken hun comeback: 51 teruggekeerde vogels stralen in ZOO Planckendael

Eind februari, begin maart verwacht ZOO Planckendael een groots welkom voor de lente met de komst van de grote groep witte ooievaars. Opvallend is echter dat nu al maar liefst 51 vogels, zo'n 25% van de kolonie, in het park rondvliegen. In plaats van de gebruikelijke trek naar het zuiden, hebben deze ooievaars lokale omzwervingen gemaakt en vonden ze voldoende voedsel in de nabije omgeving.

Winterse wandelingen

Na het broedseizoen in het najaar vertrekken de meeste volwassen ooievaars naar warmere oorden. Dit jaar keerden sommige al vanaf half november terug naar ZOO Planckendael. In de wintermaanden foerageren ze in de natte weilanden rondom het park op zoek naar wormen en insecten. Bij schemerlicht keren ze terug naar hun nesten om te slapen, vaak in groepen.

Opmerkelijke terugkeer

In november telde ZOO Planckendael 12 ooievaars, wat tegen de jaarwisseling opliep tot 42. Inmiddels zijn er half januari al 51 ooievaars teruggekeerd, wat 25% van de totale kolonie vertegenwoordigt. Dit fenomeen van vroege terugkeer is ook elders in Vlaanderen te zien en wordt toegeschreven aan de zachte en natte winter, gunstig voor voedselvoorziening.

Verwachtingen voor de lente

De overige 150 ooievaars worden eind februari en begin maart terugverwacht in ZOO Planckendael. Dan begint het park aan de opbouw en verfraaiing van de nesten, en worden de liefdesbanden tussen de koppels weer aangehaald. Een voorproefje van de lente in het park!