Monumentenfeest in Duisburg/Eizer

Op zondag 8 september zetten opnieuw honderden monumenten in heel Vlaanderen de deuren gratis open, tijdens de 31e editie van Open Monumentendag. In Duisburg en Eizer kan je landelijk erfgoed ontdekken met een streepje muziek. Een overzicht:

Geleid bezoek aan een gewezen molensite, de zomerlinde en de veldkapel van de Heilige Barbara

(Huldenbergstraat 36 - Duisburg)

Langs een oude Romeinse weg stond ooit een windmolen graan te malen afkomstig van het plateau van Duisburg totdat een blikseminslag er een einde aan maakte. Dat wordt duidelijk binnen in de nog bestaande en gerenoveerde bijgebouwen. Daarna wandel je naar een unieke plaats waar één van de mooiste bomen staat en laat je een veldkapel haar verhaal vertellen. Om 10u20 en 11u20 zorgt koor Allegro voor een streepje muziek.

Geleid bezoek aan de Kapel Onze-Lieve-Vrouw Ter Nood / Sint-Rochuskapel

(IJzerstraat tussen de nummers 54 en 56 –Duisburg)

Beleef hemelse momenten in deze historische kapel uit 1723 dankzij een samenspel van muziek en architectuur. In de luwte van deze landelijke parel wordt gemusiceerd op een niet voor de hand liggend instrumentarium. Na elke rondleiding bespelen beurtelings  Michel Teirlinck, Eric Mat en Pieter Lambrecht de hommel, de draailier, de mandoline of de fluit. In het intimistisch kader van de kapel brengen ze middeleeuwse-, renaissance- en traditionele muziek ten beste.

Geleid bezoek aan het Hof van Reynegom of van Staeckenborgh

(Overijsesteenweg 63 – Duisburg)

Op de plek waar nu het Hof van Reynegom staat, bevond zich al in de jaren 1300 een hoeve. De huidige gebouwen dateren voor een deel uit de 18de eeuw. Een deel van de stallen brandde af in 1967/ De gids wijst je niet alleen op meerdere sporen van dit rijke verleden maar laat je ook kennismaken met het heden, nl. een zeer geslaagde herbestemming.  Uw bezoek aan de pachthoeve wordt nog stemmiger dankzij de muziek van Harmonie ‘Eendracht Maakt Macht’ om 14u30 en 15u30.

Geleid bezoek aan de Sint-Magdalenakerk van Eizer 

(Duisburgsesteenweg 165, 3090 Overijse – Eizer)

Te paard tussen Overijse en Tervuren in het gehucht Eizer schittert de Sint-Maria Magdalenakerk, een parel van neogotiek. Hoog-Eizer kreeg een nieuwe kerk, ze werd ingewijd in 1893 maar had geen toren … die kwam er pas in 1933. De parochianen konden niet “hoog van den toren blazen” maar werden bespot … Uit die dagen stamt een rijmpje dat u kunt horen bij uw bezoek. In de kerk klinkt de sonore klank van een orgel, in 1997 door de vzw Orgelkring Druivenstreek gerenoveerd. Kom luisteren en beleef unieke momenten. Muzikale opluistering door Michel Goossens om 14u30, 15u30, 16u30 en 17u30.