Nieuw logo provincie Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant heeft een nieuw logo: een zwarte asterisk. Die werd op 16 januari aangebracht op de gevel van het Provinciehuis in Leuven.

Het nieuwe logo kwam er naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de provincie. Ze koos daarbij niet voor een kleurig ontwerp, maar voor een sober design: een zwarte asterisk (een stervormig symbool met vijf of zes punten). Die eenvoud vond het provinciebestuur heel belangrijk, omdat het naar eigen zeggen zelf ook sober is. Naast het logo werd ook de slagzin vernieuwd: 'Vlaams-Brabant, kruispunt van vele werelden'. Dat kruispunt wordt dan weer gesymboliseerd in de ster. Ook de provinciedomeinen zullen vanaf nu het kruispuntlogo gebruiken (zie hieronder).

Bestel de publicatie 20 Jaar Vlaams-Brabant in 20 realisaties of lees ze online 

Meer info: www.vlaamsbrabant.be