Abdij van Tongerlo

Bakermat tussen statige dreven en watervesten

De Onze-Lieve-Vrouwabdij van Tongerlo huisvest al bijna negen eeuwen een gemeenschap van norbertijnen of reguliere kanunniken van Prémontré. Gesticht in 1130, vanuit de Sint-Michielsabdij in Antwerpen, kent de abdij een lange en rijke geschiedenis. Het diverse gebouwencomplex weerspiegelt deze kleurrijke geschiedenis door haar verschillende bouwstijlen. Het statige poortgebouw (14de-15de eeuw) geeft toegang tot het binnenplein van de abdij met tiendschuur (1618), abdijkerk (1852-58), da Vincimuseum en boekhandel De Oude Linden.

Lindedreef uit 1678

De hele abdijsite, omringd door muren uit de watervesten en statige dreven, ligt ingebed in een groene omgeving van weiden en bossen. Bijzonder opmerkelijk is de indrukwekkende lindedreef uit 1678, de oudste volledig bewaarde lindedreef van West-Europa.

 

Indrukwekkende replica van Het Laatste Avondmaal

Na het abdijbezoek kan je het Da Vincimuseum bezoeken. Je kan er de meest gedetailleerde replica van Het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci bewonderen.  In de tiendeschuur  loopt een tentoonstelling over de abdijgeschiedenis en het abdijleven.

Bezoek de abdij

Het binnenplein van de abdij is elke dag vrij toegankelijk. Van 1 april tot 30 september kan je individueel op zondag om 14u30 met een gids de abdij bezoeken. Groepen kunnen de abdij dagelijks met een gids bezoeken. Meer info.

Wandelen en fietsen

De abdij van Tongerlo is het ideale vertrekpunt voor fietstochten en wandelingen.

Meer info vind je hier.