Archeologische site Kerkhove

Prehistorisch landschap onder de Schelde

In 2015 ging een team van archeologen van de Universiteit Gent en GATE-archaeology aan de slag in Waarmaarde-Kerkhove. De aanleiding was de bouw van een nieuwe stuw langs de oevers van de Boven-Schelde. Het doel: het unieke prehistorische landschap, dat eeuwenlang meters diep bewaard lag onder de rivierklei, documenteren en bestuderen voor de graafmachines van start gingen.

Nu ruim twee jaar later is het terreinwerk afgerond en de resultaten zijn verbluffend. Uitzonderlijke ecologische informatie over een tijdspanne van meer dan 13 000 jaar, laat toe het verleden van de Schelde te herschrijven, of op zijn minst te bekijken door een andere bril.

Boek

Rijk ge├»llustreerd en aan de hand van zes gedetailleerde landschapsreconstructies, geeft het boek weer hoe de mens zich langs de Schelde in de loop der eeuwen voortdurend heeft aangepast aan een sterk veranderende omgeving  en klimaatveranderingen.

Pop-up tentoonstelling

De tentoonstelling die bij het onderzoek en het boek hoort, werd opgevat als een pop-up tentoonstelling. Concreet betekent dit dat de tentoonstelling ter beschikking gesteld wordt voor expositie op publieke plaatsen.

Interesse om deze tentoonstelling te programmeren? Alle info vind je terug op de website.