Monumentale muurschilderingen

Oude muurschilderingen hebben een historische waarde, behoren tot het culturele erfgoed van de ganse gemeenschap, geven kleur aan het straatbeeld en hebben dikwijls een hoogstaande artistieke waarde!

Het begon allemaal met de muurschildering van Olijfje, een reclameschildering die dateert uit 1938, in de Stationsstraat in Londerzeel.  Nadat de schildering gedeeltelijk bedekt werd door een reclamebord, werd er actie ondernomen. Ondertussen is de muurschildering van Olijfje definitief beschermd als dorpsgezicht. In 2011 werd vanuit dit lokaal initiatief een vzw opgericht met Vlaanderen als werkterrein.  vzw Demurenspreken streeft ernaar om zoveel mogelijk oude muurreclames te inventariseren, beschermen en eventueel ook te restaureren.