Het woonhuis van de Belgische expressionist Constant Permeke

In het Brugse ommeland, tussen Oostende en Brugge,  ligt het huis ‘de vier winden’, wat ooit de woonplaats van de kunstenaar Constant Permeke (1886-1952) was. Zijn beeldhouwatelier staat ook op het domein, los van het huis.

Dit modernistisch woonhuis liet Permeke bouwen door zijn vriend-architect Pierre Vandevoort, die dat deed op basis van schetsen van de kunstenaar.

Permeke woonde er tot aan zijn dood in 1952. Het was zijn wens dat bij zijn overlijden zijn huis opengesteld zou worden voor het publiek. De Provincie West-Vlaanderen ging ermee aan de slag, in 1961 richtten zij het in als museum. Er zijn een 80-tal schilderijen, bijna het volledige sculpturale oeuvre en een aanzienlijk aantal grote tekeningen van de kunstenaar te bezichtigen. Het Permekemuseum groeide op vrij korte periode uit tot één van de grootste culturele trekpleisters in West-Vlaanderen.

Een nieuw heringericht museum in 2022

Op 29 oktober, 10 dagen vroeger dan voorzien, sluit - naar aanleiding van de maatregelen die de Vlaamse regering heeft genomen om de corona-pandemie te bestrijden - het museum , de tuin en de tijdelijke tentoonstelling Rein Dufait om in 2022 opnieuw open te gaan met een volledig nieuw heringericht museum.

De renovatie van het Permekemuseum schept voor de museumploeg mooie opportuniteiten: het museum wordt inhoudelijk helemaal herdacht en er zal meer aandacht besteed worden aan de bezoekersbeleving, te beginnen met een volledige nieuwe bezoekersingang en een ‘salon’ dat plaats biedt aan allerlei activiteiten. Samen met een communicatiebureau wordt onderzocht hoe de kunstenaar Permeke en het museum als merk in de 21e eeuw opnieuw aantrekkelijk te maken. De kamers worden opgeknapt conform de regels van behoud en beheer (klimatisatie) en voor de herinrichting zal er beroep gedaan worden op een scenograaf. De tuin zal na de renovatie intensiever worden ingezet als tentoonstellingspark o.a. voor hedendaagse kunst in relatie met Permeke. Er wordt ook onderzocht om een Vriendengroep Permeke op te richten.