Sint Pieter-en-Paul kerk

Barokke parel in hartje Mechelen

De Mechelse Sint-Pieter en -Paulkerk ademt barok. Het volledige gebouw werd op een dertigtal jaar afgewerkt in de zeventiende eeuw. Dit zorgde ervoor dat de barokstijl onvermengd is: barok in zijn puurste vorm dus! 

De kerk was aanvankelijk een jezuïetenkerk, toegewijd aan Fransiscus Xaverius. Zijn hele leven is uitgebeeld in grote schilderijen aan de muren. Ook de preekstoel en de communiebank verwijzen naar de jezuïet, meer bepaald naar zijn bekeringsreizen in Indië. Eind 18de eeuw werd de jezuïetenorde opgeheven en kwam de kerk leeg te staan. De gelovigen van de parochie Sint-Pieter-en-Paul vroegen om de voormalige jezuïetenkerk, die inmiddels in verval geraakt was, in gebruik te mogen nemen. En zo geschiedde.

De biechtstoelen, de preekstoel en de sacristie springen meteen in het oog door het prachtig houtsnijwerk. Welkom in dit mooie en sfeervolle historische pand uit 1685! 

Wist je dat?

Het grote aantal biechtstoelen in de Sint Pieter- en Paulkerk komt omdat het in de achttiende eeuw een pelgrimskerk was. Er werden veel relieken ondergebracht, en om die aan te mogen raken, moest je vrij zijn van zonden.