Gouden nieuwkomer: goudkopleeuwaapje geboren in ZOO Planckendael

Geboorte is geweldig nieuws voor internationaal kweekprogramma


Bijzondere geboorte bij de goudkopleeuwaapjes in ZOO Planckendael. “Moeder Matty is op 1 mei bevallen van één jong en dat is best bijzonder omdat goudkopleeuwaapjes over het algemeen bevallen van een tweeling”, vertelt verzorger Daan. De hele familie huppelt samen al rond in continent Amerika van ZOO Planckendael. 

“We zijn heel blij met de komst van dit nieuwe jong! Ook al is het er eentje, het jong zal zich niet vervelen. Moeder Matty is ondertussen een ervaren moeder want dit is haar tweede nest. Ze laat het jong goed drinken. Broer Xanto en zus Xanti die vorig jaar geboren werden, gaan zich wel ontfermen over het nieuwste familielid. Vader Pablo is een helikopterouder en houdt zijn kroost nauwlettend in het oog”, vertelt verzorger Daan. 

Of het een mannetje of vrouwtje is, weet de dierentuin nog niet. “We kunnen het geslacht pas zien wanneer het dier niet meer aan de vacht van de moeder zit gekluisterd. Dat duurt nog wel even, want voorlopig blijft het jong liefst zo dicht mogelijk bij de mama. Wat wel zeker is, is de beginletter van de naam. Die zal beginnen met de letter Y, want dat is zo voor elk jong dat geboren wordt in 2023 in onze dierentuin.” 

Goed nieuws voor kweekprogramma

ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael zijn al meer dan 30 jaar stamboekhouder van deze bedreigde diersoort die enkel voorkomt in het Atlantisch kustregenwoud in het Braziliaanse Bahia. Dat houdt in dat deze dierenparken bepalen welke dieren met elkaar mogen kweken en naar welke dierentuinen ze verhuizen. Goudkopleeuwapen zijn sterk bedreigd door het verlies van hun habitat door houtkap, veeteelt en landbouw.
Wetenschappers van ZOO Planckendael en ZOO Antwerpen zetten zich met het conservatieproject BioBrasil ter plaatse in om een ideaal compromis te vinden voor de klauwapensoort tussen biodiversiteitsbehoud en economische rentabiliteit. Zo leggen ze op de wetenschapswebsite ZOO Science onder andere uit hoe chocolade de goudkop-leeuwaapjes kan redden.

Golden-headed lion tamarin