Miniatuurscenes "EU in ME" ingehuldigd in Mini-Europa

Ter gelegenheid van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU, de Europese verkiezingen en Europadag die op 9 mei gevierd wordt, werden vandaag in Mini-Europa een aantal nieuwe thematische miniatuurscènes ingehuldigd, onder de noemer “EU in ME”. De onthulling  van de "EU in ME"-scènes vond plaats in aanwezigheid van Belgisch minister van Buitenlandse zaken Hadja Lahbib, Herman Van Rompuy, erevoorzitter van de Europese Raad en Tom De Smedt, adjunct-hoofd van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België. In de marge van de “EU in ME”-inhuldiging, werd ook de interactieve tentoonstelling "Spirit of Europe" voorgesteld. 

De tentoonstelling heeft als doel toelichting te geven bij de nieuwe scenes. Tot slot, plantten Herman Van Rompuy en Tom De Smedt, samen met leerlingen van gemeentelijk basisschool De Fonkel uit Tervuren en de directie van Mini-Europa Thierry en Vinciane Meeùs, een miniatuurboom in het park, als symbolische bijdrage aan de Europese ambitie om tegen 2030 drie miljard bomen te planten.

"EU in ME", of letterlijk vertaald "de Europese Unie in mij", geeft aan dat de EU ons dagelijks leven beïnvloedt. Tegelijk is het ook de afkorting voor "De Europese Unie in Mini-Europa", waardoor het belang van de aanwezigheid van de EU in het park in de verf wordt gezet. De scènes werpen ondermeer een licht op belangrijke thema’s als de democratie, solidariteit, de Europese green deal, het migratiepact, normen, economie en het landbouwbeleid. 

"Het doel van 'EU in ME' is enerzijds bewustwording te creëren over de acties van de Europese Unie en anderzijds te laten zien dat we door samenwerking meer en beter kunnen doen. Of het nu gaat om het gemeenschappelijk landbouwbeleid, solidariteit tussen landen en regio's, de green deal of het migratiepact, we moeten erkennen dat lidstaten op de EU rekenen om problemen op te lossen omdat dit efficiënter is", aldus Thierry Meeùs, afgevaardigd bestuurder van Mini-Europa.

“Het Belgisch voorzitterschap en de aankomende Europese verkiezingen bieden een uitgelezen kans om over de EU te praten met het brede publiek. De Europese Commissie wil dit doen op een toegankelijke manier, en wil vooral Belgische jeugd betrekken en aanmoedigen om hun zeg te doen over de toekomst van de Europese Unie. De installaties in Mini-Europa zijn niet enkel een speelse en creatieve manier om de nabijheid en culturele diversiteit van de EU te tonen. Ze laten ook toe om in dialoog te gaan over belangrijke Europese beleidsthema’s, zoals het klimaat, vrede en democratie”, onderlijnde Tom De Smedt, adjunct-hoofd van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België. 

Het thema van de EU is altijd als een rode draad aanwezig geweest in het park. Het was echter interessant om in miniatuurscènes te benadrukken dat de acties van de EU een belangrijke rol spelen in het  dagelijks leven van zo’n 450 miljoen Europeanen.

Een alledaagse scène van een boer op een veld is weliswaar idyllisch, maar wordt beïnvloed door de acties van de EU. Wat is de impact van een pro-klimaatmanifestatie in de EU? Wat doet de EU voor Oekraïne? Welke rol speelde de EU in het tot stand komen van de hogesnelheidstrein, de Ariane-raketten, Airbus of Galileo?

Doorheen de Spirit of Europe-route toont Mini-Europa hoe de EU een sleutelrol speelde in veel van onze successen en wordt duidelijk dat we samen meer kunnen bereiken. 

Tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU en in aanloop naar de Europese verkiezingen op 9 juni erkende de Europese Commissie de belangrijke rol die een toeristisch park als mini-Europa kan spelen in kennisoverdracht over de Europese Unie, in het bijzonder naar een jong publiek toe. In samenwerking met mini-Europa nodigde de Commissie meer dan 200 jongeren van een tiental scholen verspreid over heel België uit, om naast een gratis gegidst bezoek aan het park, ook de Europese Unie en haar beleid beter te leren kennen, aan de hand van een introductiesessie en een ludieke dialoog met vertegenwoordigers van de Europese Commissie.