Tentoonstelling rond klimaatverandering in Sint-Truiden

Kunst voor Klimaat: Grootouderactie in Sint-Truiden!

In het stadhuis op de Grote Markt van Sint-Truiden schittert tot 9 februari 2024 een hartverwarmende tentoonstelling over het klimaat. De expo, inclusief prachtige panelen van 'Grootouders voor het Klimaat', reist door het land en laat nu haar sporen na in het hart van de stad.

Kinderen en klimaatbewustzijn

Met de steun van de stad bezocht een groep gedreven vrijwilligers acht basisscholen in Sint-Truiden om leerlingen bewust te maken van de wereldwijde klimaatuitdagingen. "Samen met leerlingen van het 5de en 6de leerjaar hebben we workshops gehouden rond klimaatverandering. We merkten meteen dat dit thema de jongeren echt bezighoudt en dat velen onder hen zich zorgen maken," zegt Wim Aerts van 'Grootouders voor het Klimaat'.

Educatie duurzame ontwikkeling

Met ondersteuning van het Lokaal Mondiaal Beleid van de stad Sint-Truiden en gericht op 'opvoeden tot wereldburgers', biedt het initiatief verschillende educatieve mogelijkheden. Onder de noemer Educatie Duurzame Ontwikkeling (EDO) hebben ze een website ontwikkeld met diverse educatieve tools voor opvoeders, leerkrachten en docenten.

Stad Sint-Truiden: Klimaatambities

De stad Sint-Truiden is vastbesloten om bij te dragen aan een koolstofarme en veerkrachtige maatschappij tegen 2050. Burgemeester Ingrid Kempeneers benadrukt dat de stad, met haar klimaatactieplan 2030, streeft naar ambitieuze beleidsmaatregelen en structurele veranderingen om de doelen op lange termijn te bereiken. De stad zet zich in voor diverse initiatieven, waaronder de overschakeling naar groene energie en de inzet van elektrische voertuigen.

Kortom, kunst, bewustzijn, en actie komen samen in deze inspirerende expo in Sint-Truiden!