De IJzertoren in de Canon van Vlaanderen

De IJzertoren is opgenomen in de Canon van Vlaanderen als één van de 60 vensters die je een inkijk geven in de geschiedenis van Vlaanderen, meer bepaald als venster op de periode na WO1. Hiermee erkent de commissie de belangrijke rol die de IJzertorensite gespeeld heeft in de ontwikkeling van het Vlaanderen dat we vandaag kennen. De Vlaamse overheid erkende de site hiervoor eerder ook al als ‘Memoriaal van de Vlaamse ontvoogding en de Vrede’

Op die IJzertorensite en in het Museum Aan de IJzer, het 22 verdiepingen tellende museum dat gevestigd is in de IJzertoren, wordt de geschiedenis van de plek én de organisatie geduid, van de eerste wereldoorlog tot vandaag. Dat gebeurt zowel in een vaste museale opstelling als in tijdelijke tentoonstellingen en andere publieksprojecten.
VZW Aan de IJzer, de beheerder van de IJzertorensite, is trots op de erkenning voor haar verleden. Maar ziet het ook als een stimulans, een aanmoediging, om haar historische boodschap van Nooit-meer-oorlog, Godsvrede en Zelfbestuur, hertaald naar Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid elke dag blijvend uit te dragen.
Vanuit de IJzertoren reikt de organisatie de hand aan alle Vlamingen, jong en oud, autochtonen en nieuwkomers, om samen te bouwen aan een open en verdraagzaam Vlaanderen in een open en verdraagzame wereld en resoluut de weg te volgen van vrede, vrijheid en verdraagzaamheid. 

LGBTI+ vlaggen flankeren Vlaamse Leeuw vlag op de Pax-poort

Op 17 mei, Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie #idahot, zal, zoals in de meeste Vlaamse steden en gemeenten, de LGBTI+ vlag ook op IJzertorensite wapperen, naast de Vlaamse Leeuw en de Vredesvlag. We ondersteunen daarmee de boodschap dat in Vlaanderen iedereen meetelt, een boodschap die VZW Aan de IJzer al jaren op 11 juli en op de IJzerbedevaart uitdraagt.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwamen Vlaamsgezinde soldaten aan het IJzerfront op voor hun rechten. Ze streden niet alleen voor een vrij land, maar ijverden ook voor de vrijheid om zichzelf te kunnen zijn. Onze boodschap van Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid slaat dan ook niet alleen op relaties tussen volkeren en landen. Ze staat ook symbool voor de kleine dagdagelijkse vrede, door vrijheid en verdraagzaamheid, tussen mensen onderling. We klagen daarom niet alleen het militaire geweld aan op onze site met de viertalige boodschap van Nooit Meer Oorlog, maar staan ook stil bij het geweld waarmee de LGBTI+ gemeenschap te kampen heeft.

De recente factcheck van de VRT (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/04/21/check-_-nee-de-vlaamse-leeuwenvlaggen-aan-de-ijzertoren-werden/  ) heeft ons nog eens herinnerd aan de symbolische draagkracht van vlaggen. In een Vlaamse beweging waar plaats is voor verdraagzaamheid tegenover de LGBTI+ beweging, is het evident dat wij vandaag die boodschap ook symbolisch ondersteunen door op deze dag haar vlag te hijsen.